'Støtte- og aktivitetscenter for psykisk handicappede' 

 

Solrød støttecenter som har til huse i Solrød aktivitetscenter, er et tilbud til alle voksen udviklingshæmmede i egen bolig eller hjemmeboende i Solrød kommune.

Åbningstider:  Onsdag: 16.00 – 20.30, og Søndag: 12.00 – 16.00.

 

Formålet med Solrød støttecenter er, at medvirke til de udviklingshæmmede får en god og tryg tilværelse.

Dette opnås ved socialpædagogisk hjælp og støtte i støttecenteret, og ved hjemmebesøg

 

Solrød støttecenter består af 6 fastansatte hjemmevejledere og ca. 25 bruger. Alle hjemmevejlederne har en socialpædagogisk uddannelse og erfaring.

 

Der foregår en masse forskellige aktiviteter i Solrød Støttecenter.

Når vi er hjemme kan det være: Spisning, spil, møder, foredrag og socialhygge.

Ude for huset kan det være: Koncerter, biografen, svømmehal, fester samt ferierejser.

 

Sådan får du støttetimer.

For at får tildelt støttetimer skal du eller andre pårørende gå til din sagsbehandler på rådhuset. Sagsbehandleren aftaler derefter et møde/besøg  i Solrød støttecenter sammen med dig. Her vil du få at vide, hvordan støttecenteret kan hjælpe dig bedst muligt. Er du fortsat efter dette møde interesseret i støtte, vil der blevet drøfte dit behov og antal timer med sagsbehandleren og støttecenteret.

Når du bliver tilknyttet Solrød støttecenter vil du få at vide, hvem der bliver din primær-hjemmevejleder. Han/hun får ansvaret for sammen med dig at løse din dagligdag.

 

Ellers er du altid velkommen til, at kontakte os. Hvis du vil vide noget mere.

Vi kan træffes i Bofællesskabet Hjerter 9, Jersie center 21, Telefon 56182165

 

 

 

 

 

'Hjerter 9 (bofællesskab for psykisk handicappede)'.

 

Bofællesskabet hjerter 9 er Solrød kommunes tilbud til de voksen udviklingshæmmede der ønsker, at flyttet i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til at mester sin hverdag.

 

I bofællesskabet er der 9, 2-værelse lejligheder, og en fælleslejlighed hvor hjemmevejlederne har deres base.

 

Hvis ønsker at flyttet ind, skal du kontakte din sagsbehandleren, som derefter vil aftaler et møde/besøg  i Bofællesskabet hjerter 9 sammen med dig. Her vil du få at vide, hvordan hjemmevejlederne kan hjælpe dig bedst muligt, og hvor lang ventetid der er på en lejlighed.

 

Engang om året udarbejdedes en handleplan over din situation, af den skal det fremgå, om du får den rigtige støtte samt om noget skal ændres i det kommende år. Derefter beslutter vi sammen med kommunen, hvordan din støtte skal være i det kommende år.  

 

Du får ved din indflytning tildelt din primær-hjemmevejleder, som hjælpe dig med de mest private og vigtigste ting.

 

Vi hjælper dig med:

·        at komme til læge eller anden specialist.  Udlevere den medicin, som lægen har sagt, at du skal have. Det kan både  være almindelige piller, og anden form for medicin.

·        at skabe kontakt til din sagsbehandler og andre myndigheder.

·        dine pengesager, så du ikke pludselig står og mangler penge til daglige behov. Vi stiller din faste udgifter op på et stykke papir, sådan at der er faste rammer. Vi lægger stor vægt på, at denne budgetlægning forgår i et tæt samarbejde mellem dig og din primær-hjemmevejleder, og vi laver faste aftaler om din økonomi.

·        praktiske gøremål i dit hjem. Vi kan give dig støtte og vejledning til for eksempel: rengøring i dit hjem, - tøjvask, - hvordan du vasker dig selv, - indkøb, og andre daglige gøremål.

·        personlige problemer, endvidere hjælper vi med kontakt til din familie, venner og din arbejdsplads.

·        Og meget meget mere.

 

Ellers er du altid velkommen til, at kontakte os. Hvis du vil vide noget mere.

Bofællesskabet Hjerter 9, Jersie center 21, Telefon 56182165